u赢电竞

(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Bảo vệ quyền riêng tư

Các điều khoản và điều kiện này được cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Để thực hiện chính sách bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân của Đài Loan, Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và các luật/quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành khác, chúng tôi, China Airlines Limited, đưa ra quy định Chính sách bảo vệ quyền riêng tư ("Chính sách") về quản lý quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân. 


Chúng tôi sẽ, theo cách thức hợp lý, thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi mục đích cụ thể. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có đầy đủ quyền và lợi ích liên quan đến việc xem xét, xóa bỏ, đính chính, hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân và thu hồi chấp thuận của bạn, v.v. Ngoài ra, chúng tôi còn lập chiến lược và lên kế hoạch để xử lý dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, thay đổi, tiết lộ hoặc bị hư hại. Bằng cách thiết lập và duy trì cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp, chúng tôi cam kết bảo vệ tính chính xác và bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư

Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư

u赢电竞Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách. Để đảm bảo bạn có thể đưa ra những quyết định xác đáng, vui lòng đọc Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư ("Tuyên bố") này để biết đối tượng và mục đích của việc chia sẻ dữ liệu cá nhân, cũng như những lựa chọn liên quan đến cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái trong khi sử dụng tất cả các dịch vụ liên quan do chúng tôi cung cấp. 


Bằng việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn chứng tỏ rằng bản thân đã đọc và hiểu Tuyên bố này. Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này, các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng và thay thế phiên bản trước đó. Chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản cập nhật trên trang web jmkrjz.com và/hoặc Ứng dụng của chúng tôi, với phần ngày tháng được ghi kèm theo để bạn có thể biết thời gian cập nhật cuối cùng.

1. Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý
2. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn
3. Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân
4. Tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba
5. Bảo mật và lưu trữ
6. Quyền lợi của bạn
7. Trẻ vị thành niên
8. Thu thập địa chỉ IP
9. Phân tích dữ liệu và ra quyết định tự động
10. Cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn
11. Cập nhật chính sách bảo mật và tuyên bố
12. Liên hệ với chúng tôi
13. Liên kết đến các trang web khác

Chính sách và Tuyên bố này được dịch từ Tiếng Trung và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp phiên bản Tiếng Trung và phiên bản dịch của Chính sách và Tuyên bố này có sự không đồng nhất, phiên bản Tiếng Trung sẽ được ưu tiên áp dụng.Thông báo cho một số Cư dân Tiểu bang Hoa Kỳ: Quyền riêng tư của California

Thông báo cho một số Cư dân Tiểu bang Hoa Kỳ: Quyền riêng tư của California

Đạo luật bảo mật người tiêu dùng California ("CCPA") cung cấp cho một số cư dân tại California các quyền sau đây. Nếu bạn là cư dân tại California, bạn có thể đưa ra một số yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Trong phạm vi áp dụng của CCPA, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp hiện hành đó.

1. Những thông tin chúng tôi thu thập về bạn
2. Quyền được biết
3. Quyền xóa
4. Quyền chọn không tham gia bán hàng: Không được bán thông tin cá nhân của tôi
5. Quyền không phân biệt đối xử
6. Cách thực thi quyền riêng tư CCPA của bạn
Chính sách Cookie và điều kiện

Chính sách Cookie và điều kiện

u赢电竞“Cookie” là một phần nhỏ của tập tin dữ liệu được tải về thiết bị trong khi bạn truy cập một trang web. Cookie được máy chủ web gửi đi để lưu trên trình duyệt web. Dữ liệu thu thập từ Cookie sẽ được đọc và dùng để phân biệt sở thích của từng người dùng. Lần tới khi bạn truy cập vào trang web tương tự, Cookie đảm bảo rằng thiết bị của bạn sẽ được nhận diện. Thông qua Cookie, trang web có thể lưu thông tin về số lượt truy cập và khách truy cập. 


Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với việc sử dụng Cookie theo Chính sách Cookie này. Tùy theo vị trí của bạn, một cửa sổ bật lên tương ứng sẽ xuất hiện khi bạn lần đầu tiên truy cập trang web của chúng tôi. Bạn có thể rút lại chấp thuận hoặc điều chỉnh cài đặt Cookie bất cứ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn dưới đây.

1. Sử dụng Cookie
2. Sử dụng Cookie của bên thứ ba
3. Quản lý Cookie và cài đặt trình duyệt
4. Cập nhật Chính sách Cookie